Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον"

Η εγκατάσταση και η τοποθέτηση συσκευής βιοαιθανόλης συμπεριλαμβάνεται επίσημα στο πρόγραμμα "εξ ΄οικονόμηση κατ'οίκον" για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να διαβάσουν τις προϋποθέσεις!
http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=887