Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΤΖΑΚΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΔΩΡΟ: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ (ΠΡΟΣΟΧΗ)

ΤΖΑΚΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΔΩΡΟ: ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ! 

Αρχικά ένα τζάκι περιλαμβάνει κάποιες οδηγίες όπου ανάλογα τον κατασκευαστή μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στη χρήση και στην λειτουργία του. Είτε είναι καινούργιο είτε μεταχειρισμένο , αν δεν γίνει σωστή χρήση υπάρχουν κίνδυνοι στη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα:

α)Είναι σημαντικό να ξέρουμε τις προδιαγραφές του τζακιού που έχουμε ή το παρελθόν που έχει το τζάκι, αν είναι μεταχειρισμένο. Μερικά δοχεία καύσης ή καυστήρες βιοαιθανόλης χρειάζονται αντικατάσταση μετά από κάποια χρόνια . Συνήθως οι καυστήρες που έχουν διπλά τοιχώματα ή οι 
box-in the-box δεν θέλουν αντικατάσταση. Όμως, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται διεξοδικά στις οδηγίες, εμείς πάντα πρέπει να προσέχουμε και να ελέγχουμε το δοχείο καύσης-καυστήρες για ενδεχόμενες παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις. Το ιδανικό θα ήταν, προληπτικά, να αντικαθιστούμε τον καυστήρα-δοχεία καύσης.  Έτσι, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε με τα χρόνια.

β) Κάποια δοχεία καύσης δεν έχουν τις προδιαγραφές ώστε να χρησιμοποιήσουμε ως καύσιμο την βιοαιθανόλη 100%. Αν λοιπόν δεν γνωρίζουμε τις προδιαγραφές του καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε την βιοαιθανόλη 95% έως 96,6% ή την βιοαιθανόλη Bionlov η οποία έχει υποστεί δευτερογενή διαδικασία καθαρισμού και ειναι η καλύτερη δυνατή ποιότητα.

γ) Η ένδειξη χωρητικότητας καυσίμου ποικίλοι από τζάκι σε τζάκι. Μπορεί εξωτερικά το δοχείο να είναι μεγέθους 1.5L αλλά η ενδεδειγμένη χωρητικότητα να μην είναι τα 2/3 του δοχείου αλλά πολύ μικρότερη. Αυτό συμβαίνει διότι μερικά τζάκι περιλαμβάνουν κεραμικό πέτρωμα ή κεραμοβάμβακα, που διαφοροποιεί την χωρητικότητα του σε υγρό.  Αν τοποθετηθεί περισσότερο υγρό από το ενδεδειγμένο, επειδή το υγρό διαστέλλεται με την καύση του και υπάρχει ο κίνδυνος υπερχείλισης.  Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ρωτάμε τον πωλητή ή τον κατασκευαστή του τζακιού.

Για όποια άλλη απορία έχετε με το Νέο σας τζάκι να επικοινωνείτε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή του.