Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Πώς ξεχωρίζεις το ποιοτικό καύσιμο για τζάκι βιοαιθανολης;

 Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που καθορίζει την επιλογή καυσίμου πρέπει φυσικά να είναι η ποιότητα. Αλλά πώς να ξεχωρίσεις ένα καύσιμο υψηλής ποιότητας;

Η σύνθεση κάθε καυσίμου για τα τζάκια βιο-αιθανόλης βασίζεται στην αιθανόλη. Η βιο-αιθανόλη είναι μια αλκοόλη φυτικής προέλευσης, που λαμβάνεται με τη ζύμωση των φυτικών σακχάρων. Η διαδικασία της χημική απόσταξη της αιθανόλης δεν αρκεί από μόνη της για να ληφθεί καλή ποιότητα βιο-αιθανόλης και φυσικά είναι αδύνατον να προκύψει 100% μόνο μέσω της διαδικασίας της απόσταξης. Επομένως πρέπει το τελικό προϊόν να υφίσταται διόρθωση ή τελειοποίηση σε πολλαπλά στάδια και καθαρισμό μέσω σύγχρονων μοριακών συσκευών. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι κανονισμοί δεν επιτρέπουν την πώληση αιθανόλης στην καθαρή μορφή της 100%, για άλλους σκοπούς εκτός από τα τρόφιμα. Επομένως, το καύσιμο για τα τζάκια αιθανόλης που προσφέρεται στην αγορά εμπεριέχει κάποιες  μετουσιωτικές ουσίες, ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως πόσιμη αλκοόλη. Κριτήριο για να παρέχει καλή ποιότητα καυσίμου κάποια εταιρεία θα είναι σίγουρα η μυρωδιά που αναδύεται κατά την καύση. Αυτό σημαίνει ότι το ποιοτικά καύσιμα πρέπει εκτός από το δευτερογενή καθαρισμό- διαδικασία διόρθωσης- και οι μετουσιωτικές ουσίες που περιέχει, πρέπει να είναι ακίνδυνες & να επιλέγονται κατάλληλα ώστε αφενός να πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και αφετέρου να μην επιβαρύνουν με μυρωδιές στην καύση. Για την προστασία της υγείας μας, δεν πρέπει να αγοράζουμε καύσιμα τα οποία έχουν μια σειρά δυσάρεστων οσμών. Τα υπολείμματα μετά την καύση αποδεικνύουν την καθαρότητα του καυσίμου και των καλά επιλεγμένων μετουσιωτικών ουσιών του. Εάν μετά την εξάντληση των καυσίμων, παρατηρούμε κάποια άκαυστα σωματίδια στη δεξαμενή,  αυτό σημαίνει ότι το επιλεγμένο καύσιμο ήταν όχι μέγιστης δυνατής ποιότητας . Να θυμάστε ότι τα μόνα προϊόντα καύσης του καυσίμου για τα τζάκια αιθανόλης πρέπει να είναι ατμός, ελάχιστες ποσότητες πτητικού διοξειδίου του άνθρακα και θερμότητα. Δεν πρέπει να μένουν υπολείμματα καύσης στο κάτω μέρος της δεξαμενής του καυστήρα η του δοχείου καύσης. ** Προσοχή λοιπόν σε όλα τα είδη πλαστών προϊόντων και προϊόντων άγνωστης προέλευσης, τα οποία κατασκευάστηκαν πιθανώς χωρίς ποιοτικό έλεγχο. 

** (Αν έχει προστεθεί αρωματικό έλαιο στο δοχείο καύσης πιθανόν να δώσει ελάχιστα υπολείμματα η μαυρίλες- γι' αυτό απαιτείται ελάχιστη ποσότητα αρώματος)

Τι γίνεται αν αγοράζουμε το καύσιμο για πρώτη φορά και δεν έχουμε το έχουμε δοκιμάσει ακόμη. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;

Η καλύτερη λύση είναι να αγοράσετε το καύσιμο που έχει πιστοποιηθεί από αξιόπιστα  ιδρύματα. Στην Ελλάδα είναι το γενικό χημείο του Κράτους. Αξιόπιστοι κατασκευαστές αναθέτουν σε αυτό το ίδρυμα την έρευνα σχετικά με τις χημικές και φυσικές ιδιότητες στο πεδίο της ασφάλειας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Φυσικά, πρέπει να θυμόμαστε ότι η προϋπόθεση ασφαλείας είναι η χρήση του προϊόντος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του και τις συστάσεις που παρέχονται στην ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης.

Η συσκευασία είναι επίσης σημαντική σε περίπτωση καυσίμων για τα τζάκια αιθανόλης. Καθώς τα υγρά & εύφλεκτα προϊόντα που μεταφέρονται συχνά σε μεγάλες αποστάσεις, πρέπει να έχουν τη σωστή συσκευασία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αποθήκευσης και μεταφοράς τέτοιων προϊόντων. Πρόσθετα οφέλη είναι τα σήματα που προστατεύουν από ανεπιθύμητες συνέπειες με τις αναγκαίες προειδοποιήσεις για την χρήση του καυσίμου. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν ειδικές ενδείξεις για τους τυφλούς που τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο πόσιμου και πώμα ασφαλείας που περιορίζουν την πρόσβαση από παιδιά.

Πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να γεμίζουμε με καύσιμο, παραπάνω από το ενδεδειγμένο, το τζάκι αιθανόλης. Αυτό ισχύει για όλα τα καύσιμα αλλά και για το βιοκαύσιμο για τζάκια ( βιο-αιθανόλη) . Στα τζάκια αιθανόλης πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο το καύσιμο που προορίζεται αποκλειστικά για αυτά, τα οποία κατασκευάζονται από εξειδικευμένες εταιρείες, ελέγχοντας την ποιότητα των προϊόντων τους.


Πηγή Άρθρου : www.lovter.com 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου